Hana Voňková
Photo of Hana

Contact

h.vonkova@gmail.com

Education

2012
RNDr. in Mathematics (a post-graduate degree based on an exam and a thesis) at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, Czech Republic
thesis: Educometry - Item response theory
2007 - 2011
Ph.D. in Econometrics at the Econometric Department, Tilburg University, Netherlands
thesis: The use of subjective survey data: anchoring vignettes and stated preference methods
2004 - 2008
Ph.D. in Educational Science (main focus: applied statistics and methodology in education) at the Faculty of Education, Charles University in Prague, Czech Republic
thesis: Influence of selected factors on students€ mathematical abilities in Central European countries
2006
PhDr. in Educational Science at the Faculty of Education, Charles University in Prague, Czech Republic
thesis: Factors that influence mathematics literacy in the Czech Republic: a secondary analysis of PISA 2003
1999-2005
Master's degree in educational science and teaching mathematics at the Faculty of Education, Charles University in Prague, Czech Republic
thesis: Textbook "Basics of descriptive statistics for educational science students"
1998-2003
Master's degree in mathematics / mathematical statistics at the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
thesis: Educometry - Item response theory

Work

2013-present
Fellow and visiting researcher at Center for Economic and Social Research, University of Southern California, Los Angeles, USA
main activity: analysis of subjective well-being measures, vignettes for experienced well-being measures
2011-present
Researcher at Departement of Addictology, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Czech Republic
main activity: evaluation of Unplugged school-based preventive intervention effects in Czech adolescents
2011-2013
Visiting researcher at RAND Corporation, Santa Monica, USA
main activity: development of statistical models for testing validity of the anchoring vignettes
2010-present
Researcher at Faculty of Education, Charles University in Prague, Czech Republic
main activity: development of anchoring vignettes in school discipline; analysis of relationships between skills, schooling and labor market outcomes
teaching: methodology of educational research, evaluation in education, development and use of achievement tests, general didactics, logic for students of social sciences
2006-2007
Researcher at Netspar, Tilburg University, Netherlands
main activity: data analysis of SHARE and Pension Barometer
2003-2006
Research assisstent at Faculty of Education, Charles University in Prague, Czech Republic
main activity: construction and analysis of educational tests, development of didactical skills of high school teachers, instruction development of natural science and technical subjects
teaching: methodology of educational research, mathematics (for future chemistry teachers)

Selected publications

Papers

 1. Bendl, S., Voňková, H., Papajoanu, O. How pupils report dishonest behavior in school: self-assessment and anchoring vignettes. 2015. Journal of Experimental Education, forthcoming.
 2. Voňková, H., Hrabák, J. The (in)comparability of ICT knowledge and skill self-assessments among upper secondary school students: The use of the anchoring vignette method. Computers & Education. 2015, Vol. 85, pp. 191-202. DOI: 10.1016/j.compedu.2015.03.003. download
 3. Miovsky, M., Vonkova, H., Gabrhelik, R., Cablova, L. Cannabis Use in Children with Individualized Risk Profiles: Predicting the Effect of Universal Prevention Intervention. Addictive Behaviors. 2015, Vol. 50, pp. 110-116. DOI:10.1016/j.addbeh.2015.06.013. download
 4. Miovský, M., Voňková, H., Gabrhelík, R., Štastná, L. Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use. Prevention Science, 2015, Vol. 16, Nr. 2, pp. 189-199, DOI: 10.1007/s11121-013-0453-z. download
 5. Kapteyn, A., Lee, J., Tassot, C., Vonkova, H., Zamarro, G. Dimensions of Subjective Well-being. Social Indicators Research. 2015, Vol.123, Issue 3, pp. 625-660. DOI: 10.1007/s11205-014-0753-0. download
 6. Voňková, H., Van Soest, A. How Sensitive Are Retirement Decisions to Financial Incentives: A Stated Preference Analysis. Journal of Applied Econometrics., 2014, Vol. 29, Issue 2, p. 246-264. download
 7. Van Soest, A., Voňková, H. Testing the Specification of Parametric Models Using Anchoring Vignettes. Journal of the Royal Statistical Society, Series A. 2014, Vol. 177, Issue 1, p. 115-133. download
 8. Bendl, S., Voňková, H., Zvírotský, M. The Bologna process and teacher training in the Czech Republic: Opinions of academic staff and students about the two-cycle system implementation at the Faculty of Education of the Charles University in Prague. The New Educational Review. 2013, Vol. 32, p. 301-312. download
 9. Voňková, H., Hullegie, P. Is the Anchoring Vignette Method Sensitive to the Domain and Choice of the Vignette? Journal of the Royal Statistical Society, Series A. 2011, 174, Part 3, p. 597-620. download

Working papers

 1. Vonkova, H., Zamarro, G., DeBerg, V. International comparisons of student perceptions on teacher’s classroom management: improving comparability with the anchoring vignettes method. download
 2. Kapteyn, A., Smith, J. P., Van Soest, A., Voňková, H. Anchoring vignettes and response consistency. 2011. RAND working paper WR-840. download

 

Papers in local journals (Central Europe)

 1. Brož, F., Voňková, H. K testu jazykových dovedností žáků 6. ročníků v projektu CloSE. Český jazyk a literatura. 2016, č. 1, v tisku.
 2. Gabrhelík, R., Orosová, O., Miovský, M., Voňková, H., Berinšterová, M. Studying the Effectiveness of the Universal Prevention Interventions in the Czech Republic and Slovakia. Adiktologie. 2014, roč. 14, č. 4.
 3. Bendl, S., Voňková, H., Zvírotský, M. Impact of the Bologna process two-cycle implementation on teacher education in the Czech Republic. Pedagogická orientace. 2013, volume 23, nr. 6, pages 767-785. download
 4. Voňková, H. Subjektivní hodnocení problémů s pohybem: Užití parametrického modelu metody ukotvujících vinět (English: Subjective assessment of movement problems: Using parametric model of anchoring vignettes). Orbis Scholae. 2013, volume 7, nr. 1, pages 49-66. download
 5. Lávičková, J., Gabrhelík, R., Voňková, H. Kombinace opiodních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou (English: Combining prescribed opioid analgetics with alcohol or other addictive drugs). Adiktologie. 2012, volume 12, nr. 2.
 6. Voňková, H. Metoda ukotvujících vinět a možnosti využití v pedagogice (English: The anchoring vignettes method and its perspectives in educational science). Orbis Scholae. 2012, volume 6, nr. 1, pages 27-40. download
 7. Bendl, S., Voňková, H. Vztah mezi (ne)manipulativním a viktimizačním jednáním učitele a jeho vybranými charakteristikami (English: The relation of (non-)manipulative and victimizing teacher behavior with her selected characteristics). Pedagogika.sk. 2010, volume 1, nr. 4. download
 8. Bendl, S., Voňková, H. Využití pojmových map ve výuce pedagogiky (English: Using mind maps in teaching educational science). Pedagogická orientace. 2010, volume 20, nr. 1, pages 16-38. download
 9. Bendl, S., Voňková, H. Teachers' opinions on manipulation of children in relationship adults - children. Studia Edukacyjne. 2010, nr. 12., pages 113-130.

 

Books

 1. Bendl, S., Voňková, H., Zvírotský, M. Boloňský proces a jeho dopady na strukturovaná studia učitelství (English: Bologna process and its impact on two-cycle teacher training). Praha: Nakladatelství UK PedF, 2013. ISBN 978-80-7290-703-8.

 

Chapters in books

 1. Voňková, H. Vzdělávání učitelů v Nizozemsku se zaměřením na realizaci pedagogické praxe (English: Teacher training in the Netherlands with focus on teaching practice). In Bendl, S. a kol. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů (English: Clinical school: pace for research and practical teacher training). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011.
 2. Bendl, S., Voňková, H. Działanie manipulacyjne nauczyciela a jego cechy osobiste. Analiza empiryczna. In Wróbel, A. Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 141-170.
Kurz Upload
General education and didactics jen pro studenty
Methodology of Educational Research II (master programme) (2021) jen pro studenty
Methodology of educational research jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu 1 (2020), kombinovaná jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu 1 (2020), prezenční jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu 2, kombinovaná jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu 2, kombinovaná (2020) jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu 2, prezenční jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu 2, prezenční (2020) jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu I (kombinované) jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu I (prezenční) jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu II (2021), kombinovaná jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu II (2021), prezenční jen pro studenty
Metodologie pedagogického výzkumu pro doktorandy (2021) jen pro studenty
Praktikum pedagogického výzkumu jen pro studenty
Praktikum pedagogického výzkumu (2020) jen pro studenty
Seminář k diplomové práci (2020) jen pro studenty
Seminář k diplomové práci z pedagogiky / Diplomový seminář (kombinované) jen pro studenty
Seminář k diplomové práci z pedagogiky / Diplomový seminář (prezenční) jen pro studenty
Tvorba a využití didaktických testů (2020) jen pro studenty
Tvorba a využití didaktických testů (2021) jen pro studenty